Плъзгащи

  • Портални плъзгащи се врати

    Портални плъзгащи се врати са една добра възможност за затваряне на отвори с размери до 16 метра. За по-големи отвори може да се използва комбинация от две насрещно движещи се плъзгащи се врати или плъзгаща врата и бариера или врата на крила. Предлага се изключително разнообразие от различни видове плъзгащи се врати. Те могат да бъдат ажурни, плътни с различни облицовки по желание на клиента. Плъзгащите врати са изцяло поцинковани и прахово боядисани с което се гарантира продължителността на тяхното безпроблемно използване. Плъзгащите се врати могат да бъдат два основни типа – врати, движещи се по релсов път и врати от конзолен тип. Този тип врати врати се движат по леко и безшумно, понеже са окачени на неподвижни конзоли и подвижната част на вратата не се докосва до платното за движение на превозните средства. Конзолните врати са по- стабилни са и по- лесно се обслужват. Обковът за концолните врати е на италианските фирми ROLLING CENTER и FRATELI COMUNELO.

    Плъзгащите портални врати могат да се автоматизират с висококачествени мотори, автоматика и разнообразни устройства за управление, безопастност и сигнализация на водещият производител ERREKA от Испания. Съществуват възможности за дистанционно управление на отварянето и затварянето на вратите, използване на системи за контрол на достъпа чрез безконтактни ключове, фотоклекти и магнитни датчици за постигане на оптимално управление, управление на осветлението и сигнализацията в областта на отваряне, контролиране с фотоклетки, управление на електрически брави за заключване и т.н. Всички мотори за снабдени със система за ръчно отваряне на вратите при липса на електрическо захранване.